Coöperatieve Zon Der Gaslaan U.A.


Op de sporthal van de gaslaan liggen 240 zonnepanelen van Cooperatie Zon der Gaslaan. Ruim 70 buurtbewoners zijn lid van deze coöperatie en gezamenlijk eigenaar van deze installatie. . Voor dit project is door de vrijwilligers van de Groene Regentes de Coöperatieve Zon der Gaslaan U.A. opgericht. Doordat de zonnepanelen zijn aangelegd onder regie van de coöperatie hoeven de kopers zich niet druk te maken over de technische en financiële details terwijl ze wel genieten van de duurzame opbrengsten. Dit project is mogelijk gemaakt door een SDE+ subsidie. De zonne-installatie is eind 2015 in productie gegaan.

Over de coöperatie

Op 13 april 2015 is de Coöperatieve Zon der Gaslaan UA opgericht. Deze coöperatie heeft tot doel de realisatie, installatie en exploitatie van de zonnepanelen-installatie op de sporthal aan de Gaslaan. Om geld voor de installatie bij elkaar te krijgen zijn participaties verkocht. Voor elk paneel één participatie. Iedereen die een één of meerdere participaties heeft gekocht is automatisch lid van deze coöperatie. De statuten zijn hier in te zien en te downloaden. Het bestuur verzorgt het beheer van de installatie. Eenmaal per jaar, meestal in april, is er een algemene ledenvergadering waarvoor alle leden worden uitgenodigd. Het bestuur bereidt beslissingen voor en de leden stemmen daarover. Ieder lid van de coöperatie heeft één stem in de algemene ledenvergadering. Het bestuur voert de genomen besluiten uit. Ook wordt de ledenvergadering benut om andere duurzame wijkinitiatieven onder de aandacht te brengen. Na zelf door diverse partijen financieel gesteund te zijn, steunt de coöperatie nu zelf met kleine bijdragen andere duurzame initiatieven in de wijk.

Met dank aan …

Dit project is tot stand gekomen door een mooie samenwerking van veel verschillende partijen. Dit zijn de betrokken instanties en leveranciers:

  • Gemeente Den Haag heeft als eigenaar van het pand toestemming gegeven om de helft het dak van de sporthal te mogen gebruiken.
  • Fonds1818 draagt samen met de gemeente Den Haag financieel bij voor de extra kosten voor het dak. Daarnaast draagt Fonds1818 financieel bij door de bijdrage uit het Klimaatfonds van Stichting Duurzaam Den Haag te verdubbelen.
  • Stichting Duurzaam Den Haag beheert het Klimaatfonds. Vanuit het Klimaatfonds wordt een financiële bijdrage geleverd in het kader van de CO2 reductie die met het zonnedak wordt gerealiseerd.
  • Energiemeetbedrijf2020 is de leverancier van de slimme meter die aangesloten wordt op de aansluiting van STEDIN.
  • Eneco is de energieleverancier die afnemer is van de door de zonne-installatie geleverde stroom.
  • Stedin is de netbeheerder in het betreffende woongebied en verzorgt de elektriciteitsaansluiting.
  • Solar Engineers de aanbieder van de zonnepanelen installatie.
  • MEVABA is het installatiebedrijf dat in opdracht van Solar Engineers de installatie op het dak heeft verzorgd.
  • De werkgroep met vrijwilligers van de Groene Regentes die dit project van idee tot realisatie heeft weten te krijgen.