Over ons


De Groene Regentes is een buurtinitiatief dat werkt met vrijwilligers. Wij zijn een beweging en als groep werken we in verschillende samenstellingen aan allerlei projecten.

Meedoen

Iedereen die wil mag meedenken en meedoen met de groep. De groep heeft geen vaste samenstelling en er is geen bestuur of centraal orgaan dat de regie heeft. De groep organiseert zichzelf en gebruikt daarvoor allerlei sociale media. Als je met ons mee wil doen dan hoef je dat maar te melden. Dat kan als geïnteresseerde via onze nieuwsbrief (zie contactformulier) of meedraaien in de projecten.

Projecten

Ideeën worden pas concreet als iemand er mee aan de slag gaat. Dat noemen wij projecten en de groep organiseert zich rondom allerlei projecten. Afspraak is als iemand wil dat er met één of ander onderwerp aan de slag moet worden gegaan dan start diegene zelf een project op. Ergens iets van vinden is prima, maar iets gedaan krijgen vraagt initiatief. En dat initiatief ligt in eerste instantie bij degene die het aandraagt. Gelukkig sluiten bij goede ideeën altijd mensen aan en krijgt een goed project daarmee body.

Samenwerken

Een tweede afspraak die we hebben gemaakt is dat een idee, een stap of een project voorgelegd wordt aan de hele groep. Daarbij hanteren we het consentbeginsel, m.a.w. het is goed als niemand bezwaar heeft dat dit onder de vlag van de Groene Regentes gebeurt. Zo proberen we gezamenlijkheid te vinden, en te houden, in onze activiteiten.

Standpunten

Omdat de Groene Regentes geen formele vereniging is bestaat er ook niet zoiets als een uitspraak, standpunt of mening van de Groene Regentes. Iedere vrijwilliger bij de Groene Regentes spreekt namens zichzelf of het project. Als groep kunnen wij wel gezamenlijk bepaalde standpunten of ontwikkelingen onderschrijven. Dat is alleen als daarover in de groep consensus is.