Coöperatie Haags Opgewekt U.A.


De Coöperatie Haags Opgewekt U.A. (zie eigen website) heeft ten doel om op verschillende manieren bij te dragen aan de energietransitie van Den Haag. De coöperatie is opgericht door ons, vrijwilligers van De Groene Regentes en dezelfde groep initiatiefnemers die ook de Coöperatieve Zon der Gaslaan U.A. heeft opgericht. Met deze nieuwe coöperatie willen we meerdere zonne-installaties realiseren voor het opwekken van stroom. E.e.a. hebben wij vastgelegd in onze statuten en huishoudelijk reglement (vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 9 mei 2019).

Project theater De Nieuwe Regentes

Het eerste project betreft een zonne-installatie op het dak van theater de Nieuwe Regentes. Deze installatie betreft 320 panelen, goed voor een geschatte opbrengst van 88MWh en een jaarlijkse besparing van 40 ton CO2 per jaar. Zie ook het informatiedocument dat we voor dit project hebben opgesteld en gedeponeerd bij de AFM.

“the making of …”

Dit project is tot stand gekomen door een mooie samenwerking van veel verschillende partijen. Dit zijn de betrokken instanties en leveranciers:

 • Gemeente Den Haag heeft als eigenaar van het pand toestemming gegeven om het dak van het theater de regentes te mogen gebruiken. Daarnaast levert de gemeente een financiële bijdrage voor de extra kosten die moeten worden gemaakt voor de draagconstructie op het dak en het garanderen van de waterdichtheid.
 • Theater de Nieuwe Regentes is gebruiker van het pand en heeft direct en indirect te maken met alles wat er in of op het pand wordt gedaan. In overleg met de gemeente heeft zij akkoord gegeven om het dak te mogen gebruiken.
 • Fonds1818 draagt samen met de gemeente Den Haag financieel bij voor de extra kosten voor het dak. Daarnaast draagt Fonds1818 financieel bij door de bijdrage uit het Klimaatfonds van Stichting Duurzaam Den Haag te verdubbelen.
 • Stichting Duurzaam Den Haag beheert het Klimaatfonds. Vanuit het Klimaatfonds wordt een financiële bijdrage geleverd in het kader van de CO2 reductie die met het zonnedak wordt gerealiseerd.
 • Samen OM is de coöperatieve energieleverancier die afnemer wordt van de door de zonne-installatie geleverde stroom.
 • Stedin is de netbeheerder in het betreffende woongebied en verzorgt de elektriciteitsaansluiting.
 • Staedion is de woningcorporatie die eigenaar is van het gebouw “de Regenvalk” dat direct naast het theater de Nieuwe Regentes staat. De aansluiting van Stedin wordt met toestemming van Staedion aangelegd in het elektriciteitshuisje op het terrein van Staedion. Er is naast gebruiksrecht ook recht van overpad afgesproken voor het uitvoeren van de installatie- en onderhoudswerkzaamheden.
 • Energiemeetbedrijf2020 is de leverancier van de slimme meter die aangesloten wordt op de aansluiting van STEDIN. Met deze slimme meter kan de coöperatie aan de Belastingdienst aantonen wat de jaarlijkse productie is geweest.
 • Solar Engineers de aanbieder van de zonnepanelen installatie. Solar Engineers heeft in het voortraject veel werk verricht om aan te tonen dat de draagconstructie op het dak en de waterdichtheid van de constructie voldoet aan de eisen die de gemeente stelt.
 • MEVABA is het installatiebedrijf dat in opdracht van Solar Engineers de installatie op het dak heeft verzorgd.
 • Spuitco is de leverancier van de gemeente die de dakbedekking op het theater verzorgt en ervoor zorgt dat de draagconstructie van de zonnepanelen waterdicht heeft afgewerkt.
 • Notaris DeClercq is de notaris bij wie op 13 april 2018 per akte de Coöperatie Haags Opgewekt U.A. is opgericht.
 • De werkgroep met vrijwilligers van de Groene Regentes die dit project van idee tot realisatie heeft weten te krijgen.

Nieuwe projecten

De Groene Regentes zoekt daken in de wijk van bedrijven of woningcorporaties en andersoortige gebouwen waarbij ze de eigenaar benaderen om te kijken of deze bereid is om zonnepanelen te laten plaatsen.

Zodra een dak gebruikt mag worden is de volgende stap het maken van een sluitende business case en het vinden van voldoende belangstellenden. Wanneer alle stappen genomen zijn wordt de inschrijving op het project gestart en bij voldoende inschrijvingen wordt uiteindelijk opdracht gegeven om de installatie te realiseren.

De deelnemers aan het project worden lid van de coöperatie. Van ieder project in de coöperatie wordt afzonderlijk het financieel resultaat bijgehouden waarbij de inkomsten uit de verkoop van de stroom en de subsiedies (SCE, SDE++) aan het project toekomen.

Op de Algemene Ledenvergadering wordt de jaarrekening gepresenteerd en per project wordt aan de leden die deelnemer zijn van dat project de bestemming van het resultaat voorgelegd. Alleen leden die deelnemen aan dat project mogen stemmen over zaken die dat project aangaan. Onderdeel van ieder voorstel is een bijdrage aan de algemene kosten van de coöperatie.

Contactgegevens

adres:
Galileïstraat 52
2561 TG in Den Haag
telefoon:070 346 9331
website:www.haagsopgewekt.nl
e-mail:info@haagsopgewekt.nl