Elektrisch deelrijden


Onze wijk heeft een hoge parkeerdruk. Onze straten staan vol met auto’s en die waren er toen de wijk meer dan honderd jaar geleden werd gebouwd niet (of nauwelijks).

Wij zijn er inmiddels aan gewend geraakt dat de publieke ruimte grotendeels wordt gebruikt door mensen die een auto parkeren. Fietsen, scooters en motoren komen daarmee op de overvolle stoepen te staan en zo is er nauwelijks ruimte meer om er te lopen of voor de kinderen om er te spelen.

Met deelauto’s kan de parkeerdruk verlaagd worden en ontstaat er op termijn meer ruimte voor andere zaken dan autoparkeren. Vanaf juni 2016 hebben vijf huishoudens uit de wijk meegedaan aan het project testrijders van de Gemeente Den Haag en Natuur en Milieu.

Doelstelling is om zoveel mogelijk Hagenaars te laten kennis maken met elektrisch rijden. Voor de Groene Regentessers een uitgelezen kans ervaring op te doen met elektrisch rijden en auto’s delen. De ervaringen van delen en elektrisch rijden waren in die pilot erg positief en aanleiding voor dit nieuwe project. De pilot heeft twee jaar geduurd.

In 2018 introduceerden we elektrische deelauto’s van Buurauto in Den Haag, te beginnen in natuurlijk onze eigen wijk (het Regentesse- en Valkenboskwartier). Op 28 januari 2018 heeft wethouder Tom de Bruijn van Verkeer het startschot gegeven voor acht deelauto’s.

Startschot Haagse Buurato’s

We hebben samen gewerkt met Buurauto voor het leasen en delen van de auto’s. In overleg heeft de Gemeente Den Haag parkeerplaatsen beschikbaar gesteld voor de deelauto’s en twee laadpalen geplaatst.

De parkeerplaatsen met de laadpalen zijn in april 2018 gerealiseerd. Ondertussen is Buurauto op gegaan in Mywheels. Ben je geïnteresseerd? Meld je dan aan bij Mywheels.

Vindt u het leuker om met een bekende groep bewoners een auto te delen? Kijk dan ook eens naar de coöperatie Coper Deelt voor deelauto’s in onze wijk.