BTW teruggave


Particulieren kunnen sinds 20 juni 2013 ook de BTW terugvragen van de investering in uw zonnepanelen. Het gaat hierbij om 21% BTW over zowel het materiaal als de installatiekosten.

De achterliggende gedachte is namelijk dat u als energieleverancier aan het net in feite ondernemer bent en ondernemers mogen de BTW over investeringen terugvragen. Daar staat tegenover dat u dan natuurlijk ook de BTW moet afdragen over de stroom die u opwekt. Dat is echter een vrij laag bedrag zodat u hiermee onder de kleineondernemersregeling valt.

Met deze regeling kunt u namelijk vrijstelling aanvragen van BTW afdracht aangezien het maar om een beperkt bedrag gaat. Op basis van deze gedacht dient u daarom voor BTW-teruggave voor zonnepanelen de volgende vier stappen te doorlopen.

Stap 1: u meldt zich aan als startende ondernemer

Daartoe vult u het formulier “Opgaaf startende ondernemer” van de Belastingdienst in. Hou voor het invullen de volgende leidraad aan:

  • Bij 2: rechtsvorm is “eenmanszaak”
  • Bij 3: vul de gevraagde gegevens in
  • 4: Overslaan
  • Bij 5a: “ja”
  • Bij 6a: “1”
    Bij 6b: “Opwekken van stroom via zonnepanelen”, geleverd wordt aan:
    “Energiebedrijf X”
    “Straatweg 10”
    “1000 JJ AMSTERDAM”
  • Sectie 7 van  het formulier hoeft u niet in te vullen. U meldt zich alleen aan bij de Belastingdienst voor de Omzetbelasting en NIET voor de Inkomstenbelasting:
    7a: Blanco laten
    7b: Blanco laten
    7c: Blanco laten
    7d: Blanco laten
  • Bij 8a: bijvoorbeeld “500” wanneer er 2500 kWh wordt opgewekt waarvoor u een vergoeding krijgt van 0,20 ex BTW per kWh
    Bij 8b: bijvoorbeeld “5000” wanneer je voor 5.000 ex BTW aan zonnepanelen heeft aangeschaft
    Bij 8c: “Nee”
    Bij 8d: “Bedrijfsadres”
  • Bij 9: “Nee”
  • 10: Leeg laten

Let er tevens op dat u bij het invullen van de formulieren ook het formulier ‘wijzigen rekeningnummer ondernemers’ invult (deze staat onder ‘overige formulieren). Als het rekeningnummer namelijk niet is ingevuld, kan de BTW niet terugbetaald worden.

Stap 2: Ontvangstbevestiging van de Belastingdienst

Binnen ongeveer 5 werkdagen ontvang je van de belastingdienst een bericht dat je als ondernemer bent aangemerkt. Een aantal dagen later ontvang je van de belastingdienst de gebruikersnaam en toegangscode om je eerste aangifte van BTW te doen.

Stap 3: Aangifte doen van BTW

Met de gebruikersnaam en toegangscode kun je nu aangifte doen van omzetbelasting. Hiermee vorder je in feite de BTW op de investering terug. In sommige gevallen ontvang je van de belastingdienst een aangifteformulier waarna je de aangifte schriftelijk doet. Je moet in het jaar van de aanschaf van de zonnepanelen wel BTW gaan betalen over de opgewekte stroom, maar dat is bijna een te verwaarlozen bedrag. De belastingdienst heeft hiervoor zogenaamde forfaits opgesteld zodat je niet hoeft te berekenen hoeveel kWh u precies heeft opgewekt en hoeveel BTW het hier betreft.

Stap 4: ontheffing vragen

Omdat je voor de opvolgende jaren onder de kleineondernemersregeling valt, kun je nu direct ontheffing aanvragen voor aangifte van BTW. Dan heb je namelijk verder geen omkijken meer naar de aangiftes.

Stuur hiervoor een brief naar de belastingdienst ruim voordat het nieuwe jaar ingaat. Gebruik bijvoorbeeld de volgende tekst:

Geachte mevrouw, meneer,

U heeft mij aangemerkt als ondernemer omdat ik met zonnepanelen stroom lever aan het electriciteitsnet. De BTW die ik voor de komende periode dien af te dragen is lager dan het door u gestelde drempelbedrag. Daardoor val ik onder de kleineondernemersregeling. Hierbij vraag ik u ontheffing aan voor de aangifte van omzetbelasting per eerstvolgend mogelijke datum. Graag ontvang ik hier een bevestiging van.

Met vriendelijke groet,

<naam>,
<BTW-nummer>, <adres> en <telefoon>

Deze brief kun je ook meteen verzenden, tegelijk met het formulier uit stap 1. Dat spaart weer een postzegel. Je kunt al deze stappen ook uitbesteden, maar het is eenvoudig zelf te doen. Veel succes met de teruggaaf BTW zonnepanelen!

ZZP-ers en BTW teruggave

Stel je bent al ondernemer, bijvoorbeeld zelfstandige (ZZP-er) en hebt een dusdanige omzet dat je niet meer onder de kleineondernemersregeling valt. In dat geval kun je de BTW op de investering niet terugvorderen. De aangifte zou dan immers via de reguliere aangifte van omzetbelasting moeten plaatsvinden. Wellicht zijn er mogelijkheden de aangifte door je partner (medewoner) te laten plaatsvinden. Let er dan op dat de energierekening dan ook op de naam van de partner moet staan want dit wordt door de Belastingdienst als voorwaarde gesteld.