BTW-teruggave zonnepanelen

Particulieren kunnen sinds 20 juni 2013 ook de BTW terugvragen van de investering in uw zonnepanelen. Het gaat hierbij om 21% BTW over zowel het materiaal als de installatiekosten.

De achterliggende gedachte is namelijk dat u als energieleverancier aan het net in feite ondernemer bent en ondernemers mogen de BTW over investeringen terugvragen. Daar staat tegenover dat u dan natuurlijk ook de BTW moet afdragen over de stroom die u opwekt. Dat is echter een vrij laag bedrag zodat u hiermee onder de kleineondernemersregeling valt.

Met deze regeling kunt u namelijk vrijstelling aanvragen van BTW afdracht aangezien het maar om een beperkt bedrag gaat. Op basis van deze gedacht dient u daarom voor BTW-teruggave voor zonnepanelen de volgende vier stappen te doorlopen.

Stap 1: u meldt zich aan als startende ondernemer

Daartoe vult u het formulier “Opgaaf startende ondernemer” van de Belastingdienst in. Hou voor het invullen de volgende leidraad aan:

2: Rechtsvorm = eenmanszaak

3: Vul de gevraagde gegevens in

4: Overslaan

5a: Ja

6a: 1

6b: Opwekken van stroom via zonnepanelen.

Geleverd wordt aan:

Energiebedrijf X

Straatweg 10

1000 JJ AMSTERDAM

Sectie 7 van  het formulier hoeft u NIET in te vullen. U meldt zich alleen aan bij de Belastingdienst voor de Omzetbelasting en NIET voor de Inkomstenbelasting.

7a: Blanco laten

7b: Blanco laten

7c: Blanco laten

7d: Blanco laten

8a: 500 (indien er 2500 kWh wordt opgewekt waarvoor u een vergoeding krijgt van 0,20 ex BTW per kWh)

8b: 5000 (indien u voor 5.000 ex BTW aan zonnepanelen heeft aangeschaft)

8c: Nee

8d: Bedrijfsadres

9: Nee

10: Leeg laten

Let er tevens op dat u bij het invullen van de formulieren ook het formulier ‘wijzigen rekeningnummer ondernemers’ invult (deze staat onder ‘overige formulieren). Als het rekeningnummer namelijk niet is ingevuld, kan de BTW niet terugbetaald worden.

Stap 2: Ontvangstbevestiging van de Belastingdienst

Binnen ongeveer 5 werkdagen ontvangt u van de belastingdienst een bericht dat u als ondernemer bent aangemerkt. Een aantal dagen later ontvangt u van de belastingdienst de gebruikersnaam en toegangscode om uw aangifte van BTW te verzorgen.

Stap 3: Aangifte doen van BTW

Met de gebruikersnaam en toegangscode kunt u nu aangifte doen van omzetbelasting. Hiermee vordert u de BTW op uw investering terug. In sommige gevallen ontvangt u van de belastingdienst een aangifteformulier waarna u de aangifte schriftelijk doet. U moet in het jaar van de aanschaf van de zonnepanelen wel BTW gaan betalen over de opgewekte stroom, maar dat is bijna een te verwaarlozen bedrag. De belastingdienst heeft hiervoor zogenaamde forfaits opgesteld zodat u niet hoeft te berekenen hoeveel kWh u precies heeft opgewekt en hoeveel BTW het hier betreft:

Stap 4:

Omdat u voor de opvolgende jaren onder de kleineondernemersregeling valt, kunt u ontheffing aanvragen voor de aangifte van BTW. Dan heeft u verder geen omkijken meer naar de aangiftes.

Stuur hiervoor een brief naar de belastingdienst ruim voordat het nieuwe jaar ingaat. Gebruik bijvoorbeeld de volgende tekst:

Geachte mevrouw, meneer,

U heeft mij aangemerkt als ondernemer omdat ik met zonnepanelen stroom lever aan het electriciteitsnet. De BTW die ik voor de komende periode dien af te dragen is lager dan het door u gestelde drempelbedrag. Daardoor val ik onder de kleineondernemersregeling. Hierbij vraag ik u ontheffing aan voor de aangifte van omzetbelasting per eerstvolgend mogelijke datum. Graag ontvang ik hier een bevestiging van.

Met vriendelijke groet,

<naam>,

<BTW-nummer>, <adres> en <telefoon>

Deze brief kunt u ook meteen verzenden, tegelijk met het formulier uit stap 1. Dat spaart u weer een postzegel. U kunt deze stappen ook uitbesteden, maar het is eenvoudig zelf te doen. Veel succes met de teruggaaf BTW zonnepanelen.

ZZP-ers en BTW teruggave

Stel u bent u al ondernemer, bijvoorbeeld zelfstandige (ZZP-er) en heeft u een dusdanige omzet dat u niet meer onder de kleineondernemersregeling valt. In dat geval kunt u de BTW op uw investering niet terugvorderen. De aangifte zou dan immers via uw reguliere aangifte van omzetbelasting moeten plaatsvinden. Wellicht zijn er mogelijkheden door de aangifte door uw partner (medewoner) laten plaatsvinden. Let er dan op dat de energierekening dan ook op de naam van de partner moet staan want dit wordt door de Belastingdienst als voorwaarde gesteld.

Aanmelden als energieleverancier

Vergeet niet u ook nog aan te melden als energieleverancier bij uw netbeheerder.