Zon der Gaslaan (gerealiseerd)

Op de sporthal van de gaslaan zijn 240 zonnepanelen geplaatst. Deze panelen zijn gekocht door vele buurtbewoners. Voor dit project is door de vrijwilligers van de Groene Regentes apart de Coöperatieve Zon der Gaslaan U.A. opgericht. Doordat de zonnepanelen zijn aangelegd onder regie van de coöperatie hoeven de kopers zich niet druk te maken over de technische en financiële details terwijl ze wel genieten van de duurzame opbrengsten. Dit project is mogelijk gemaakt door een SDE+ subsidie. De zonne-installatie was eind mei 2015 gerealiseerd. Hieronder een videopresentatie die is getoond op de informatieavond van het project Zon der Gaslaan.

Coöperatieve Zon der Gaslaan U.A.

Op 13 april 2015 is de Coöperatieve Zon der Gaslaan UA opgericht. Deze coöperatie heeft tot doel de realisatie, installatie en exploitatie van een zonnepanelen installatie op de sporthal aan de Gaslaan. Deelnemers worden automatisch lid van deze coöperatie. De statuten zijn hier in te zien en te downloaden. De coöperatie is eigenaar van de panelen. Deelnemers kochten een aandeel in de coöperatie. Een aandeel komt overeen met een zonnepaneel en kostte 375 Euro kosten. Iedere deelnemer werd daarmee lid van de coöperatie en heeft één stem in de algemene ledenvergadering die jaarlijks wordt gehouden. De zonnepanelen waren in recordtempo uitverkocht.

De opbrengsten

De opbrengsten hangen natuurlijk af van het weer. Een paneel heeft een afmeting van ongeveer 1,60 x 1,00 meter en levert een maximaal vermogen van 250 Watt. Op basis van een vuistregel zal dit paneel ongeveer 225 KWH per jaar aan energie opleveren. Zie de grafiek hieronder voor de stroomproductie van de installatie.

Met dank aan …

Dit project is tot stand gekomen door een mooie samenwerking van veel verschillende partijen. Dit zijn de betrokken instanties en leveranciers:

  • Gemeente Den Haag heeft als eigenaar van het pand toestemming gegeven om het dak van het theater de regentes te mogen gebruiken. Daarnaast levert de gemeente een financiële bijdrage voor de extra kosten die moeten worden gemaakt voor de draagconstructie op het dak en het garanderen van de waterdichtheid.
  • Fonds1818 draagt samen met de gemeente Den Haag financieel bij voor de extra kosten voor het dak. Daarnaast draagt Fonds1818 financieel bij door de bijdrage uit het Klimaatfonds van Stichting Duurzaam Den Haag te verdubbelen.
  • Stichting Duurzaam Den Haag beheert het Klimaatfonds. Vanuit het Klimaatfonds wordt een financiële bijdrage geleverd in het kader van de CO2 reductie die met het zonnedak wordt gerealiseerd.
  • Energiemeetbedrijf2020 is de leverancier van de slimme meter die aangesloten wordt op de aansluiting van STEDIN.
  • Eneco is de energieleverancier die afnemer is van de door de zonne-installatie geleverde stroom.
  • Stedin is de netbeheerder in het betreffende woongebied en verzorgt de elektriciteitsaansluiting.
  • Solar Engineers de aanbieder van de zonnepanelen installatie.
  • MEVABA is het installatiebedrijf dat in opdracht van Solar Engineers de installatie op het dak heeft verzorgd