Verticale zonnepanelen aan de kade

Project in ontwikkeling: verticale zonnepanelen aan de Conradkade

“verticaal is het nieuwe normaal”

De Energie uit de Wijk Challenge van de Gemeente Den Haag heeft 63 initiatieven voor schone energie van bewonersgroepen ontvangen. Daaruit heeft een onafhankelijke jury onder leiding van meteoroloog en klimaatambassadeur Helga van Leur 12 ‘Haagse Energie Toppers’ gekozen. Deze initiatieven krijgen in 2020 intensieve begeleiding om de initiatieven versneld uit te kunnen voeren.

De Groene Regentes is één van de 12 winnaars van deze Challenge met het project ‘verticale zonnepanelen aan de kade’. Wij constateren keer op keer dat het lastig is om grote daken in de wijk te vinden. Panelen aan de Conradkade kunnen laten zien dat verticaal het nieuwe normaal is voor zonnepanelen. Tegelijkertijd zoeken we naar een fraaie uitvoering van panelen, zodat er een kadewand met opwekkende kunst komt. De basis blijft dat we het coöperatief doen: onze zonnepanelen, onze energie.

Het bestuur van Haags Opgewekt heeft ingestemd om dit project administratief te faciliteren. Vanuit de Gemeente is er een budget beschikbaar gesteld voor het onderzoeken van de mogelijkheden om dit project te realiseren. Er is een projectteam bestaande uit 6 personen die allen lid zijn van Haags Opgewekt en verantwoording afleggen aan het bestuur over de voortgang. Het projectteam hoopt halverwege 2020 groen licht te hebben en te starten met de werving van deelnemers. Belangstellenden kunnen zich nu al aanmelden via de website van de Groene Regentes.