De Nieuwe Regentes

Op deze pagina volgt meer informatie over de volgende coöperatieve installatie van zonnepanelen op theater De Regentes. Dit is na de sporthal op de Gaslaan het volgende project voor een coöperatieve installatie. Deze zonne-installatie zal gerealiseerd worden onder een nieuwe coöperatie met de naam Haags Opgewekt. Onder deze coöperatie kunnen in de toekomst meer installaties worden gerealiseerd zodat niet iedere installatie opnieuw de oprichting van een coöperatie vereist.

Theater De Regentes biedt een prachtig dak waar we in totaal 320 panelen op kwijt kunnen. Zie de foto hieronder voor hoe het dak is gesitueerd.

We hebben alvast een situatieschets gemaakt van hoe het plan er uit ziet.

Voor inschrijving op dit project geldt de postcoderoos. Deelnemers aan deze coöperatie moeten in de rood gearceerde gebieden in de kaart hieronder wonen willen ze mogen deelnemen.

Dit is een nieuw project, maar  voor meer informatie kunt u terecht via dit formulier. U mag nu al uw belangstelling tonen, inschrijving zal in het voorjaar van 2018 gaan plaatsvinden. Bij voldoende belangstelling zal de realisatie plaatsvinden in de zomer van 2018.