De Nieuwe Regentes (gerealiseerd)

De coöperatieve installatie van zonnepanelen op theater De Regentes is na de sporthal op de Gaslaan het tweede project. Deze zonne-installatie is gerealiseerd onder een nieuwe coöperatie met de naam Coöperatie Haags Opgewekt U.A. die op 13 april 2018 is opgericht (zie afschrift van de akte en concept huishoudelijk reglement). Deze coöperatie is zodanig opgezet dat we daar als Groene Regentes meerdere projecten onder kunnen realiseren.

Het project

Theater De Regentes heeft een prachtig dak waar in totaal 320 panelen op konden worden gelegd. De Gemeente Den Haag is eigenaar van het gebouw. Zie het filmpje hieronder hoe de panelen op het dak werden gelegd.

Voor dit project is gebruik gemaakt van de Regeling Verlaagd Tarief, ook wel de postcoderoos regeling genoemd. Dit houdt in dat naast de opbrengst van de stroom de deelnemers in aanmerking komt voor vrijstelling van energiebelasting en BTW tot een maximum van 10.000 kWh. Meer informatie kunt u vinden op de website van HIER opgewekt. Deze installatie ligt in  postcodegebied 2562, de aangrenzende postcodegebieden zijn 2517, 2518, 2561, 2563, 2565, 2566 en 2571. Het informatie document dat we hebben opgesteld voor dit project bevat de financiële aspecten van deelname.

Met dank aan …

Dit project is tot stand gekomen door een mooie samenwerking van veel verschillende partijen. Dit zijn de betrokken instanties en leveranciers:

 • Gemeente Den Haag heeft als eigenaar van het pand toestemming gegeven om het dak van het theater de regentes te mogen gebruiken. Daarnaast levert de gemeente een financiële bijdrage voor de extra kosten die moeten worden gemaakt voor de draagconstructie op het dak en het garanderen van de waterdichtheid.
 • Theater de Nieuwe Regentes is gebruiker van het pand en heeft direct en indirect te maken met alles wat er in of op het pand wordt gedaan. In overleg met de gemeente heeft zij akkoord gegeven om het dak te mogen gebruiken.
 • Fonds1818 draagt samen met de gemeente Den Haag financieel bij voor de extra kosten voor het dak. Daarnaast draagt Fonds1818 financieel bij door de bijdrage uit het Klimaatfonds van Stichting Duurzaam Den Haag te verdubbelen.
 • Stichting Duurzaam Den Haag beheert het Klimaatfonds. Vanuit het Klimaatfonds wordt een financiële bijdrage geleverd in het kader van de CO2 reductie die met het zonnedak wordt gerealiseerd.
 • Samen OM is de coöperatieve energieleverancier die afnemer wordt van de door de zonne-installatie geleverde stroom.
 • Stedin is de netbeheerder in het betreffende woongebied en verzorgt de elektriciteitsaansluiting.
 • Staedion is de woningcorporatie die eigenaar is van het gebouw “de Regenvalk” dat direct naast het theater de Nieuwe Regentes staat. De aansluiting van Stedin wordt met toestemming van Staedion aangelegd in het elektriciteitshuisje op het terrein van Staedion. Er is naast gebruiksrecht ook recht van overpad afgesproken voor het uitvoeren van de installatie- en onderhoudswerkzaamheden.
 • Energiemeetbedrijf2020 is de leverancier van de slimme meter die aangesloten wordt op de aansluiting van STEDIN. Met deze slimme meter kan de coöperatie aan de Belastingdienst aantonen wat de jaarlijkse productie is geweest.
 • Solar Engineers de aanbieder van de zonnepanelen installatie. Solar Engineers heeft in het voortraject veel werk verricht om aan te tonen dat de draagconstructie op het dak en de waterdichtheid van de constructie voldoet aan de eisen die de gemeente stelt.
 • MEVABA is het installatiebedrijf dat in opdracht van Solar Engineers de installatie op het dak heeft verzorgd.
 • Spuitco is de leverancier van de gemeente die de dakbedekking op het theater verzorgt en ervoor zorgt dat de draagconstructie van de zonnepanelen waterdicht heeft afgewerkt.
 • Notaris DeClercq is de notaris bij wie op 13 april 2018 per akte de Coöperatie Haags Opgewekt U.A. is opgericht.