De Nieuwe Regentes

Op deze pagina volgt meer informatie over de volgende coöperatieve installatie van zonnepanelen op theater De Regentes. Dit is na de sporthal op de Gaslaan het volgende project voor een coöperatieve zonne-installatie. Deze zonne-installatie zal gerealiseerd worden onder een nieuwe coöperatie met de naam Coöperatie Haags Opgewekt U.A. die op 13 april 2018 is opgericht (zie afschrift van de akte en concept huishoudelijk reglement).

Het project

Theater De Regentes biedt een prachtig dak waar in totaal 320 panelen kunnen worden gelegd. De Gemeente Den Haag is eigenaar van het gebouw. Zie de foto hieronder voor hoe het dak is gesitueerd. We hebben alvast een situatieschets gemaakt van hoe het plan er uit ziet en voor de informatieavond een presentatie gemaakt van het project.

Postcoderoos

Voor inschrijving op dit project geldt de postcoderoos. Deelnemers aan deze coöperatie die in de rood gearceerde gebieden in de kaart hieronder wonen kunnen in aanmerking komen voor de Regeling Verlaagd Tarief. Deze regeling heeft alleen betrekking op het eigen eigen stroomverbruik. Dit houdt in dat u naast de opbrengst van de stroom ook in aanmerking komt voor vrijstelling van energiebelasting en BTW tot een maximum van 10.000 kWh. Meer informatie kunt u vinden op de website van HIER opgewekt. Als u buiten de postcoderoos woont mag u wel meedoen maar is deelname financieel niet interessant omdat u dan alleen de opbrengst van de stroom ontvangt. De installatie komt in postcodegebied 2562, de aangrenzende postcodegebieden zijn 2517, 2518, 2561, 2563, 2565, 2566 en 2571.

Inschrijving

Vanaf 13 april 2018 is de inschrijving geopend. Met de knop hieronder gaat u direct naar het inschrijfformulier. Bij inschrijving wordt u gevraagd naar de grootte van uw participatie (in aantal panelen want de participaties gaan in 1/320 delen van het totaal of een veelvoud daarvan). Lees voor inschrijving het informatie document dat we hebben opgesteld voor dit project.

(update: we zitten al vol maar leggen nog wel een wachtlijst aan)

Direct inschrijven

Alle inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst gehonoreerd. Als u al op de wachtlijst voor Zon der Gaslaan stond dan krijgt u tot 27 april voorrang, daarna niet meer. Zo spoedig mogelijk na 1 mei worden de facturen en de te tekenen ledenovereenkomst en participatieovereenkomst verstuurd aan iedereen die zich heeft ingeschreven.

Op 1 juni willen we de opdracht verstrekken voor de realisatie van het dak. De opdrachten worden pas verstrekt als we alle aandelen hebben verkocht. Mocht er onverhoopt onvoldoende belangstelling zijn (dat blijkt overigens niet) dan annuleren we het project en worden de inschrijvingen ongedaan gemaakt. Deelnemers die dan al betaald hebben krijgen in dat geval hun geld terug.

Financieel

De prijs van een 1/320e participatie betreft een inleg van €330,-. We spreken soms ook van “een paneel” omdat er ook 320 panelen zijn, maar de inleg betreft een participatie in de coöperatie. De geschatte terugverdientijd is 9 tot 11 jaar, afhankelijk van de stroomopbrengst. Zie ook het informatiedocument dat wij hebben opgesteld voor dit project.

Haags Opgewekt

De Coöperatie Haags Opgewekt U.A. is op 13 april opgericht (zie afschrift van de akte en concept huishoudelijk reglement) en gevestigd in Den Haag onder KvK-nummer 71448217 met als doel hier meerdere installaties (projecten) onder te kunnen realiseren. De Nieuwe Regentes is het eerste project. Per project wordt een participatieovereenkomst afgesloten met daarin de (financiële) afspraken tussen project en coöperatie. Leden van de coöperatie nemen deel aan één of meer projecten waarbij elk lid de ledenovereenkomst en de participatieovereenkomst tekent. In het huishoudelijk reglement is geregeld dat per project gestemd wordt over de kosten en opbrengsten met voor ieder lid één stem.

Samen OM

De door de zonne-installatie geproduceerde stroom wordt afgenomen door Samen OM. Dit is een landelijke coöperatie van Energie coöperaties. Net als Haags Opgewekt ondersteunt Samen OM de coöperatieve gedachte: van onderop samen de energie voorziening regelen zonder tussenkomst van anonieme aandeelhouders. De inkomsten blijven binnen de coöperaties en komen niet terecht bij directies met bonussen en winstuitkeringen. De leden hebben (indirect) invloed op het beleid en de besluitvorming.

Elke deelnemer van dit project die ook klant wordt van Samen OM krijgt de vergoeding automatisch verrekend op de energiefactuur. Blijft u bij uw huidige energieleverancier dan zal door Haags Opgewekt jaarlijks een ledenverklaring naar die leverancier worden gestuurd. Wanneer u wenst over te stappen, kunt u dat bij de inschrijving bij Haags Opgewekt aangeven. Wij vragen u dit nu nog niet te doen. Wij zorgen voor een aanmeldpagina bij Samen OM voor de leden van Haags Opgewekt.

Met dank aan …

Dit project is tot stand gekomen door een mooie samenwerking van veel verschillende partijen. Dit zijn de betrokken instanties en leveranciers:

 • Gemeente Den Haag heeft als eigenaar van het pand toestemming gegeven om het dak van het theater de regentes te mogen gebruiken. Daarnaast levert de gemeente een financiële bijdrage voor de extra kosten die moeten worden gemaakt voor de draagconstructie op het dak en het garanderen van de waterdichtheid.
 • Theater de Nieuwe Regentes is gebruiker van het pand en heeft direct en indirect te maken met alles wat er in of op het pand wordt gedaan. In overleg met de gemeente heeft zij akkoord gegeven om het dak te mogen gebruiken.
 • Fonds1818 draagt samen met de gemeente Den Haag financieel bij voor de extra kosten voor het dak. Daarnaast draagt Fonds1818 financieel bij door de bijdrage uit het Klimaatfonds van Stichting Duurzaam Den Haag te verdubbelen.
 • Stichting Duurzaam Den Haag beheert het Klimaatfonds. Vanuit het Klimaatfonds wordt een financiële bijdrage geleverd in het kader van de CO2 reductie die met het zonnedak wordt gerealiseerd.
 • Samen OM is de coöperatieve energieleverancier die afnemer wordt van de door de zonne-installatie geleverde stroom.
 • Stedin is de netbeheerder in het betreffende woongebied en verzorgt de elektriciteitsaansluiting.
 • Staedion is de woningcorporatie die eigenaar is van het gebouw “de Regenvalk” dat direct naast het theater de Nieuwe Regentes staat. De aansluiting van Stedin wordt met toestemming van Staedion aangelegd in het elektriciteitshuisje op het terrein van Staedion. Er is naast gebruiksrecht ook recht van overpad afgesproken voor het uitvoeren van de installatie- en onderhoudswerkzaamheden.
 • Energiemeetbedrijf2020 is de leverancier van de slimme meter die aangesloten wordt op de aansluiting van STEDIN. Met deze slimme meter kan de coöperatie aan de Belastingdienst aantonen wat de jaarlijkse productie is geweest. Energiemeetbedrijf2020 is ook de leverancier van de slimme meter bij de zonne coöperatie Zon der Gaslaan.
 • Solar Engineers de aanbieder van de zonnepanelen installatie. Solar Engineers heeft in het voortraject veel werk verricht om aan te tonen dat de draagconstructie op het dak en de waterdichtheid van de constructie voldoet aan de eisen die de gemeente stelt.
 • MEVABA is het installatiebedrijf dat in opdracht van Solar Engineers de installatie op het dak gaat verzorgen.
 • Spuitco is de leverancier van de gemeente die de dakbedekking op het theater verzorgt en ervoor zorgt dat de draagconstructie van de zonnepanelen waterdicht wordt afgewerkt.
 • Notaris DeClercq is de notaris bij wie op 13 april 2018 per akte de Coöperatie Haags Opgewekt U.A. is opgericht.