De Nieuwe Regentes

Op deze pagina volgt meer informatie over de volgende coöperatieve installatie van zonnepanelen op theater De Regentes. Dit is na de sporthal op de Gaslaan het volgende project voor een coöperatieve installatie.

Theater De Regentes biedt een prachtig dak waar we een groot aantal panelen op kwijt kunnen. Zie de foto hieronder voor hoe het dak is gesitueerd.

We hebben alvast een situatieschets gemaakt van hoe het plan er uit ziet.

Voor inschrijving op dit project geldt de postcoderoos. Deelnemers aan deze coöperatie moeten in de rood gearceerde gebieden in de kaart hieronder wonen willen ze mogen deelnemen.

Dit is een nieuw project, maar  voor meer informatie kunt u terecht via dit formulier.