Elektrisch deelrijden

Elektrisch deelrijden

Onze wijk heeft een hoge parkeerdruk. Straten vol met auto-blik wat de meeste tijd stilstaat. De wijk is gebouwd en bedoeld met ruimte in de straten voor spelen, groen en voor het ontmoeten van elkaars buren. Wij zijn eraan

gewend geraakt dat de publieke ruimte grotendeels wordt gebruikt door mensen die een auto parkeren. Fietsen staan op overvolle stoepen en spelende kinderen moeten uitwijken naar elders. Daarnaast veroorzaken auto’s vervuiling.

Om te voorkomen dat de elektriciteit elders met steenkolen wordt opgewekt, willen we zelf de stroom opwekken. Bij voorkeur in eigen wijk. We hebben de ambitie de stroom op te wekken via de zonnepanelen op het dak van Theater De Nieuwe Regentes (project in ontwikkeling).


In 2018 introduceren we elektrische auto’s in Den Haag. Te beginnen in de eigen wijk (Regentessewijk/Valkenbos). We werken samen met Buurauto.nl voor het leasen en delen van de auto’s.
De Gemeente Den Haag faciliteert de Groene Regentes met 6 parkeerplaatsen en twee laadpalen voor de deelauto’s. De parkeerplaatsen met de laadpalen worden in mei 2018 gerealiseerd.


22 mei 2018 is er van 20.00 tot circa 21.30 uur een bijeenkomst voor bewoners rondom het Regentesseplein om te komen tot een voorstel voor het inrichten van twee vrijkomende parkeerplekken. De doelstelling is de wijk mooier, gezonder en groener te maken. Lokale stroom opwekken, elektrisch autorijden en auto’s delen (www.buurauto.nl) zijn een onderdeel van dit voorstel.

Op deze bijeenkomst inventariseren we uw ideeën voor het inrichten van twee vrijgekomen parkeerplekken op de Regentesselaan.

AANMELDEN


Op 28 januari heeft Wethouder De Bruijn het startschot gegeven voor 8 buurauto’s die worden gedeeld. Wilt u meedoen of meer horen, stuur ons een mail: info@groeneregentes.nl.

Wilt u ook elektrisch rijden met u buren ? U kunt zich  aanmelden via de website van Buurauto.nl.


Deelauto’s en elektrisch rijden pilot in 2016 en 2017

Sinds juni 2016 doen vijf huishoudens mee aan het project testrijders van de Gemeente Den Haag en Natuur en Milieu. Doelstelling is om zoveel mogelijk Hagenaars te laten kennis maken met Elektrisch rijden. Voor de Groene Regentessers een uitgelezen kans ervaring op te doen met elektrisch rijden en auto’s delen. Tot nu toe zijn de ervaringen van delen en elektrisch rijden zeer positief.