Buurtschuur


Buurtschuur Segbroek is een non-profit uitleendienst voor gereedschap in het stadsdeel Segbroek. We werken zoals een bibliotheek: in ruil voor een jaarlijks lidmaatschap van €12 per jaar krijg je als lid onbeperkt toegang tot een breed assortiment (tuin)gereedschap om thuis mee te renoveren en repareren.

Behalve een uitleenpunt is het ook een plek waar mensen elkaar ontmoeten, helpen en nieuwe vaardigheden leren. Een aantal vrijwilligers onderhouden, beheren en repareren het gereedschap. En wellicht dat er op den duur workshops komen, of naschoolse cursussen over duurzaam klussen in huis. Als u hiervoor ideeën heeft laat het ons weten!

Waarom Buurtschuur Segbroek?

De buurtschuur Segbroek heeft als doel een lokale gemeenschap te ontwikkelen rondom een sociale deeleconomie, gebaseerd op waarden als eerlijk delen, sociaal rechtvaardigheid en samenredzaamheid. Voor abonnees heeft het direct de volgende voordelen:

  • Voordelig, je bespaart geld op de aanschaf van gereedschap
  • Sociaal, samen met je eigen buurt
  • Duurzaam, kringloopeconomie en minder gebruik van grondstoffen
  • Leerwerkplaats voor de kringloopeconomie in de praktijk en wijk!

Wijkbudget

De gemeente Den Haag heeft wijkbudget beschikbaar gesteld voor dit initiatief van buurtbewoner en ondernemer Jeroen Boon (Kiemkracht). Hij fungeert tevens als de projectleider van De Buurtschuur. Eerder zette Jeroen ook de community ‘Segbroek Deelt’ op gericht op het stimuleren van delen in de wijk (‘deeleconomie’). Je zou kunnen zeggen dat De Buurtschuur in het verlengde hiervan ligt. Verder is Jeroen betrokken bij energiecoöperatie Zon der Gaslaan.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de onderstaande website FB en twitter:

http://buurtschuur.segbroekdeelt.nl/