Algemene ledenvergaderingen

Op donderdag 9 mei worden ’s avonds de algemene ledenvergaderingen van de beide zonne-coöperaties Zon der Gaslaan en Haags Opgewekt gehouden. We combineren de vergaderingen van beide coöperaties op één avond omdat er een overlap is in de leden, maar ook omdat wij dan zelf maar één keer een locatie hoeven te regelen. De locatie is bij Wij Weimar. De definitieve agenda en stukken worden nog per mail aan de leden van de coöperaties.

  • Inloop vanaf 19:30, de koffie staat klaar

Coöperatie Zon der Gaslaan U.A.

Om 20:00 starten we met de eerste agenda:

  • Financieel overzicht boekjaar 2018

Coöperatie Haags Opgewekt U.A.

Vanaf 20:30 starten we met de tweede agenda:

  • Vaststellen huishoudelijk reglement en hoe we omgaan met verschillende projecten
  • Presentatie van het financieel overzicht van boekjaar 2018
  • Toelichting op de verrekening van de postcoderoos

We hopen om 22:00 af te ronden.

Share