Monthly Archives: december

In memoriam

Op zondag 16 december 2018 is plotseling en geheel onverwacht Maartje Muskens overleden. ’s Middags was zij nog op het kerstfeest in Emmashof. Naast haar activiteiten in de buurttuin Emmashof was Maartje ook een klimaatgekkie. Zij was één van de volgers van de Groene Regentes. Regelmatig heeft zij met een aantal activiteiten meegedaan. Zo is

read more

Je bent van harte uitgenodigd voor het bijwonen van de voorlichtingsavond over ‘De Buurtschuur ReVa’. Deze is op donderdag 13 december van 19.30 tot 21.00 uur in Wijkcentrum De Regenvalk, (Regentesseplein 148 in Den Haag). Op deze bijeenkomst wordt uitleg gegeven over het wat, waarom en hoe van deze gloednieuwe ‘gereedschapsbibliotheek’. Steden als bijvoorbeeld Gent

read more